Wijziging agenda partijcongres

Ingediend bij het partijbestuur op 20 januari 2020
Ordevoorstel bij agendapunt 1 op grond van Artikel 3.4, lid 2 van het huishoudelijk reglement. Het voorstel betreft het verruimen van de tijd voor hoor- en wederhoor met het bestuur en Sebastiaan Wolswinkel en het doorschuiven van de voordracht omtrent de wijzigingsvoorstellen van het huishoudelijk reglement naar het volgende partijcongres. 

De noodzaak voor meer tijd voor hoor- en wederhoor over het royement van Sebastiaan Wolswinkel spreekt voor zich. Het doorschuiven van de voordracht tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft toelichting: deze voordracht heeft zeer veel toegelaten amendementen opgeleverd, maar ook veel onterecht geweigerde amendementen die nu niet gepubliceerd zijn in de agendastukken (zie hier). Het moge duidelijk zijn dat het wijzigen van het huishoudelijk reglement de tijd nodig heeft die het verdient. Daarom is het voorstel om het gehele huishoudelijk reglement het volgende congres integraal te agenderen, zodat er geen misverstand over kan bestaan dat elk onderdeel mag worden geamendeerd. Hiervoor moet ruim voldoende tijd gereserveerd worden.

Alternatieve agenda 26 januari 2020:

Agenda

  1. Vaststelling alternatieve agenda                      
  • Mededelingen
  • Congresverslag 31 maart 2019
  • Afscheid Marianne Thieme

LUNCH 

  • Hoor en wederhoor bestuursleden en Sebastiaan Wolswinkel

            PAUZE

  • Jaarstukken met vooruitblik en begroting 2020

                       a. Vooruitblik 2020

            b. Begroting

  • Speech Esther Ouwehand
  • Afsluiting

Programma met tijden

11:00 – 12:15 uur Ochtendprogramma

12:15 – 13:30 uur Lunch

13:30 – 15:00  16:00 uur Middagprogramma deel 1

15:00 – 15:30 16:00 – 16:30 uur Pauze

16:30 – 17:30 uur Middagprogramma deel 2