Motie: overschrijding bevoegdheid

Het congres van de Partij voor de Dieren, bijeen te Amsterdam op 26 januari 2020,

Constaterende dat:

Eén van de vijf commissieleden, LeonieVestering, voor de behandeling van het royement van Sebastiaan Wolswinkel door de Commissie van Beroep, heeft aangegeven in een interview in de ‘Almere Deze Week’ de kant van het bestuur tezullen kiezen en daarmee de schijn van partijdigheid binnen de commissie is ontstaan;

Het bestuur Sebastiaan Wolswinkel heeft geroyeerd als lid;

Royement tevens het ontslag als voorzitter van het bestuur van Sebastiaan Wolswinkel impliceert;

Het ontslaan van een bestuurslid een bevoegdheid is die slechts toekomt aan de Algemene Ledenvergadering;

De Algemene Ledenvergadering niet is geraadpleegd over het ontslag van Sebastiaan Wolswinkel, terwijl dit wel had moeten gebeuren.

De Commissie van Beroep het royement en daarmee het ontslag van Sebastiaan Wolswinkel door het bestuur heeft bekrachtigd

Overwegende dat:

De Commissie van Beroep niet geheelonpartijdig was, hetgeen wel noodzakelijk is;

Het bestuur oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de regels zoals opgesteld in de wet en de statuten door deze te gebruiken om Sebastiaan Wolswinkeleigenhandig te ontslaan als voorzitter van het bestuur en daarmee de Algemene Ledenvergadering te passeren;

Zowel bestuur als de Commissie van Beroep hun bevoegdheid hebben overschreden en het oordeel over het ontslag van Sebastiaan Wolswinkel als voorzitter van het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering hadden moeten overlaten.

Stelt voor dat:

De uitspraak van de Commissie van Beroep inzake het royement van Sebastiaan Wolswinkel d.d. 21 januari jl. ongeldig wordt verklaard;

De Algemene Ledenvergadering alsnog kan stemmen over het ontslag van Sebastiaan Wolswinkel als voorzitter van het bestuur tijdens een congres waar hij de mogelijkheid krijgt zichzelf te verdedigen.