Motie: congres afwisselend op zaterdag/zondag

Motie bij agendapunt 6. Jaarstukken -a. Vooruitblik 2020 

Het congres, 

constaterende dat congressen immer op zondagen plaatsvinden;

overwegende dat partijleden zowel op zaterdag als op zondag andere plannen kunnen hebben;

overwegende dat de belangen van de één niet zwaarder zouden mogen wegen dan die van de ander;

verzoekt het partijbestuur:

  • om de toekomstige congresdagen om en om te laten plaatsvinden op zaterdagen en zondagen.

en gaat over tot de orde van de dag.