Integriteitscodes Partij voor de Dieren

De integriteitscode voor bestuurders en de integriteitscode voor volksvertegenwoordigers staan op de website van de Partij voor de Dieren.

Hierbij valt op dat de respectievelijke codes gelden voor bestuurders en volksvertegenwoordigers op alle niveau’s, dus bestuursleden van zowel landelijk als afdelingsbestuur, en zowel volksvertegenwoordigers uit de landelijke politiek als op gemeentelijk en provinciaal niveau en in de waterschappen: “De bestuurder/volksvertegenwoordiger is loyaal aan de partij en haar kiezers en verklaart niets te zullen doen of te hebben gedaan dat de partij of haar doelstellingen in diskrediet zou kunnen brengen of in strijd is met de landelijke koers van de partij.”