Doel
Leden maken de vereniging. Een democratische politieke partij begint bij open en transparante besluitvorming binnen de vereniging. Dit is pvddd.nl: een site met voorstellen voor meer invloed van leden op de interne besluitvorming van de Partij voor de Dieren. Vandaar de derde ‘d’, die staat voor democratisering.

In de aanloop naar het eerstvolgende congres in juni 2020 zal deze site verder worden geactualiseerd.

Het laatste partijcongres vond plaats op 26 januari 2020 in de RAI in Amsterdam. Dit congres was vervroegd vanwege het feit dat leden opheldering wilden over de gang van zaken rond het afzetten van voormalig voorzitter Sebastiaan Wolswinkel.

Een motie om de oud-voorzitter Sebastiaan Wolswinkel spreektijd te geven tijdens het laatste congres werd door het bestuur niet geaccepteerd. Wolswinkel heeft echter buiten de deuren van de RAI een aantal leden en de pers te woord gestaan. Een motie van afkeuring over de gang van zaken rond het afzetten van Wolswinkel kreeg een kwart van de stemmen van het congres. Hiermee heeft driekwart voor de leden de handelswijze van het bestuur goedgekeurd.

Waarom pvddd.nl?
De Partij voor de Dieren is heel hard gegroeid de afgelopen twee jaar. Steeds meer mensen hebben in de partij een vertegenwoordiging van hun idealen gevonden, gericht op een dieren-, natuur- en milieuvriendelijke samenleving.

De Partij voor de Dieren telt momenteel ruim 17.000 leden. Een grotere partij vraagt om meer ruimte voor de input, de ideeën en de zorgen van leden in de interne besluitvorming van de partij en doet tegelijkertijd een appèl op de betrokkenheid van die leden. Als vereniging geven we immers samen vorm aan een partij waarin alle leden zich thuis voelen. De afgelopen maanden heeft een aantal betrokken partijleden gezocht naar manieren om de interne besluitvorming van de partij mee te laten groeien met het toegenomen ledenaantal.

Over de Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren is opgericht in oktober 2002. Sinds 2006 maakt de partij onderdeel uit van de Tweede Kamer. Sinds 2012, toen de Partij voor de Dieren tien jaar bestond, zijn de congressen niet meer besloten, maar openbaar. Hiermee is de transparantie naar buiten toe vergroot. De partij is op dit moment vertegenwoordigd in het Europees Parlement, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Provinciale Staten, zeven waterschappen en achttien gemeenteraden. Ook zijn jongerenvereniging (PINK!) en het wetenschappelijk bureau (NGPF) met de partij verbonden. Sinds 2012 bestaat de Animal Politics Foundation (APF), waarmee de partij haar gedachtengoed deelt buiten de landsgrenzen.